Zoeken

Zelf de aangifte van nalatenschap invullen?

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdienst heeft ERFonline gelanceerd, een digitale toepassing die de aangifte van nalatenschap aanpast in functie van de persoonlijke situatie en het vermogen van de overledene. Bij twijfel of complexe erfenisdossiers is het nog altijd aangewezen je te laten bijstaan door een juridische professional.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde

Na het overlijden dient de erfgenaam een aangifte van nalatenschap in te dienen. Op deze basis zal de Staat de erfbelasting (de “successierechten”) berekenen. Er zijn verschillende termijnen om de aan