Zoeken

Waar moet u op letten bij een geschil met betrekking tot een erfenis?

Advocaat erfrecht te Wilsele (Leuven)

Het regelen van een erfenis is iets waar niemand graag over praat tijdens zijn leven. Toch is het iets waar u beter mee rekening houdt om het uw nabestaanden zo makkelijk mogelijk te maken. Gebeurt dat niet, dan kan dit leiden tot conflicten bij de nabestaanden. Deze dienen dan een advocaat erfrecht in te schakelen.


Hoe wordt een erfenis afgehandeld?

De verdeling van goederen na een overlijden van een dierbare kan op twee verschillende manieren worden afgehandeld. Of de overledene heeft een testament opgesteld waarin de verdeling van zijn bezittingen nauwkeurig beschreven staat, of er is geen sprake van een testament en de verdeling van bezittingen gebeurt volgens de wettelijke verdeling.

Waarvoor kunt u bij een advocaat erfrecht terecht? Hoewel beide stelsels uitsluitsel geven van hoe een erfenis verdeeld moet worden, zijn er heel wat zaken waaromtrent conflicten kunnen ontstaan. Zo kunnen er heel wat erfgenamen betrokken zijn bij de verdeling waardoor het hele proces complex is. Maar evengoed is het mogelijk dat er vermoedens zijn van een eerdere schenking aan een van de erfgenamen, van eventuele schulden waardoor een erfenis verwerpen een betere optie is, of is er sprake van een dagvaarding waardoor de hele verdeling van de erfenis geblokkeerd wordt. Bij dergelijke situaties kan advocaat Marcelline Van Bosstraeten te Wilsele, die gespecialiseerd is in erfrecht, advies geven.

Gechil met betrekking tot een erfenis? Voor wie geen nalatenschap regelt voor zijn nabestaanden geldt de verdeling van eigendom volgens de wettelijke voorwaarden. Conflicten omtrent de verdeling van de erfenis zijn dan ook niet zeldzaam. Hierover kan Advocaat Van Bosstraeten in Wilsele u vrijblijvend juridisch advies geven en u desgevallend bijstaan in een procedure. Juridisch advies nodig omtrent erfrecht? Maak een afspraak bij Advocaat Van Bosstraeten in Wilsele.

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde