top of page

Verwerping van een erfenis

De verwerping van een erfenis gebeurde vroeger via een verklaring ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Sinds 3 augustus 2017 kan dit niet meer maar moet een verwerping gebeuren via notariële akte. Ingeval de verwerper in de akte op eed verklaart dat volgens zijn kennis het netto-actief van de erfenis niet meer dan 5.000 euro bedraagt (driejaarlijks te indexeren, sinds 1 maart 2021 tot een bedrag van 5.219,21 euro) wordt de akte van verwerping kosteloos verleden en geregistreerd en is er vrijstelling van de betaling van recht op geschriften en bekendmakingskosten (art. 784, 3e lid oud BW).

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opzeg ‘gemene huur’ na afloop termijn?

Stel, u heeft jaren geleden een huurcontract gesloten voor een kantoor, magazijn, garage, ... voor een bepaalde termijn van bv. drie jaar die intussen afgelopen is. Wanneer kunt u zo’n contract dan op

ความคิดเห็น


bottom of page