Zoeken

Verwerping van een erfenis

De verwerping van een erfenis gebeurde vroeger via een verklaring ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Sinds 3 augustus 2017 kan dit niet meer maar moet een verwerping gebeuren via notariële akte. Ingeval de verwerper in de akte op eed verklaart dat volgens zijn kennis het netto-actief van de erfenis niet meer dan 5.000 euro bedraagt (driejaarlijks te indexeren, sinds 1 maart 2021 tot een bedrag van 5.219,21 euro) wordt de akte van verwerping kosteloos verleden en geregistreerd en is er vrijstelling van de betaling van recht op geschriften en bekendmakingskosten (art. 784, 3e lid oud BW).

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde