Zoeken

Vanaf 15 december 2020 sluit de Nederlandse “kaasroute”

Roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen “gratis” schenken via een Nederlandse notaris wordt vanaf 15 december 2020 niet meer mogelijk.

Met de “kaasroute” wordt verwezen naar de tussenkomst van een Nederlandse notaris bij een schenking van roerende goederen door Belgen. Dergelijke schenking in een buitenlandse schenkingsakte moet vandaag niet geregistreerd worden in België. Daardoor is in België geen schenkbelasting verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, moet die wel verplicht geregistreerd worden en is schenkbelasting verschuldigd.


Door een wetswijziging moet ook een buitenlandse schenkingsakte vanaf 15 december 2020 worden geregistreerd in België.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde