Zoeken

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Vanaf 16 november 2017 kan er sneller opgetreden worden tegenover krakers.

Een persoon die een bewoond huis kraakt, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro. Degene die een onbewoond pand kraakt (ook een tuinhuis of verplaatsbare garage) riskeert gestraft te worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en een geldboete van 26 euro tot 100 euro of één van deze straffen. Maar het kraken van onbewoonde panden vormt een klachtmisdrijf en zal dus pas strafbaar zijn na een klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht heeft op het betrokken goed.


Door de nieuwe wetgeving zal er snel kunnen worden gereageerd zowel wanneer bewoonde als wanneer onbewoonde panden worden gekraakt. De ontruiming of uithuiszetting kan bijvoorbeeld al binnen de 8 dagen bevolen worden.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde