Zoeken

Huurrecht en het overlijden van de huurder

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overlijden van de huurder van rechtswege worden ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder. Dit is niet het geval voor de huurcontracten die nog onder het oude federale Woninghuurrecht ressorteren. Het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing voor huurcontracten in het Vlaamse Gewest gesloten vanaf 01.01.2019.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde

Na het overlijden dient de erfgenaam een aangifte van nalatenschap in te dienen. Op deze basis zal de Staat de erfbelasting (de “successierechten”) berekenen. Er zijn verschillende termijnen om de aan