Zoeken

Erven van vrienden wordt goedkoper

Het Vlaams Parlement keurde de vriendenerfenis goed.

Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 krijgt u door de invoering van de "vriendenerfenis" de mogelijkheid om een gedeelte van uw erfenis aan één of verschillende goede vrienden (samen) of aan verre familieleden na te laten en dit onder het meest gunstige fiscale tarief, namelijk 3% (in plaats van 25%) op een bedrag tot 15.000 €.

Let op: indien het bedrag groter is dan 15.000 € betaalt u vanaf 15.001 € de gewone tarieven!

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde