Zoeken

Doe tijdig de aangifte van nalatenschap

Na het overlijden dient de erfgenaam een aangifte van nalatenschap in te dienen. Op deze basis zal de Staat de erfbelasting (de “successierechten”) berekenen. Er zijn verschillende termijnen om de aangifte in te dienen:

· 4 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in België

· 5 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in een land behorend tot de EER

(Europese Economische Ruimte: dit zijn de 27 lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

· 6 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in een land buiten de EER.

Als de aangifte niet tijdig ingediend wordt, loopt elke erfgenaam een belastingsverhoging op.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde