top of page

De verwerping van een erfenis door een handelingsonbekwame erfgenaam

Voor de verwerping van een erfenis door een handelingsonbekwame erfgenaam (minderjarige of onder bewind geplaatste meerderjarige) is een rechtshandeling nodig die een voorafgaande machtiging van de Vrederechter vereist. Sinds het arrest van 13 januari 2022 van het Grondwettelijk Hof zijn het vroeger vereiste rolrecht van 50 euro, de expeditierechten voor de uitgiften, kopieën of uittreksels evenals de bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweede lijnsbijstand van 22 euro niet meer verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame inzake het verkrijgen van een individuele machtiging om namens een handelsonbekwame een nalatenschap (bedoeld in art. 784, derde lid oud BW) te verwerpen.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wat zijn de voorwaarden? Je verhuurt je woning met een contract van korte duur. Als deze termijn bijna ten einde is, wil je aansluitend een nieuw, al dan niet kort contract afsluiten met dezelfde huur

bottom of page