Zoeken

Wilsverklaring voor onbepaalde duur

Vanaf 2 april 2020 geldt wilsverklaring bij euthanasie voor onbepaalde duur. Tot nu toe was dat vijf jaar.

Volgens de huidige euthanasiewet kan iedere handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige schriftelijk aangeven dat hij wil dat een arts euthanasie toepast wanneer die arts er zich van verzekerd heeft dat hij

- lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;

- niet meer bij bewustzijn is;

- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.


De onbepaalde geldigheidsduur is van toepassing op wilsverklaringen die worden opgesteld of herbevestigd na die datum.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wist u dat één van de grote verschilpunten tussen het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet en het (oud) federaal Woninghuurrecht is dat het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomsten door het overli

Wanneer iemand overlijdt, dient er een aangifte van nalatenschap ingevuld te worden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een notaris of een ander juridische professional, maar de Vlaamse Belastingsdie

Wist u dat u sinds de nieuwe Erfwet over de helft van uw vermogen mag beschikken, als u 1, 2, 3 of meer kinderen heeft? De andere helft dient verdeeld te worden onder de kinderen (eventueel kleinkinde